Okularer

Et veldig viktig del av teleskopets optiske system er okularet. Okularet er den delen av teleskopet som vender mot øyet og som brukes til å forstørre motivet som dannes i teleskopets brennpunkt. Ved å justere brennvidden av okularet, vil man kunne endre teleskopets forstørrelse.
5element

 

Utregning av et teleskops forstørrelse

Utregningen av hvor mye et teleskop forstørres gjøres ved å ta okularets brennvidde og dele det på teleskopets brennvidde.

Forstørrelsen av teleskopet = brennvidden av teleskopet / brennvidden av okularet

Eksempel:

La oss si vi vil vite hvor mye Meade sitt ETX-90 PE teleskop forstørrer. Okularet som følger med har en brennvidde på 26mm og teleskopet selv har en brennvidde på 1250mm. Bruker vi likningen over har vi at:

Forstørrelsen på teleskopet = brennvidden av teleskopet / brennvidden av okularet = 1250mm / 26 mm = 48 ganger

 Innsynsvinkel
Ulike okulartyper har ulik innsynsvinkel. Denne kan vi forklare med hvor stort bilde vi tilsynelatende har i okularet når du legger øyet ned til. Følest det ut som å titte gjennom en dorull, med et lite rundt bilde i midten, har okularet typisk lav innsynsvinkel. Dette er vanlig for billige okularer, og disse gir ofte en innsynsvinkel på kun 40 grader. Til planetobservasjoner  er slike okularer helt ok, da du uansett ikke trenger et stort synsfelt.
Dersom du får litt opp i pris, for du okularer med over 60 graders innsynsvinkel. Da blir det straks mer behagelig, og vi får med oss mer av motivet rundt objektet vi ser på selv om forstørrelsen er den samme.
De såkalte wide-field okularene (og UWA, Ultra Wide Angle) har ofte innsynsvinkel på 82 grader eller mer, ja faktisk opp i 120 grader! Da må du faktisk bevege øyet rundt i okularet for å oppdage kanten på synsfeltet. Slike okularer er herlige til store stjernefelt og store objekter, og lar deg få følelsen av å nesten vere i rommet!